ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА НА НЗОК УЛЕСНЯВА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ДА СЛЕДЯТ СТАТУСА НА СВОИТЕ ПРОТОКОЛИ

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня, че здравноосигурените лица (ЗОЛ) могат да се възползват от предимствата, които им предоставя реализираната нова електронна услуга