4-тата среща на БНСДЕ с международно участие ще се състои на  8 – 10-ти ноември,  2018 г. в хотел „Империал“ – Пловдив под надслов

„ДЕТСКАТА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ: ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“

Програмата можете да изтеглите тук: ПРОГРАМА

Поканени са за участие 11 лектори от 7 страни от Европа и САЩ.

АБСТРАКТИ:

изтегли ЧАСТ 1

изтегли ЧАСТ 2

изтегли ЧАСТ 3

изтегли ЧАСТ 4

Каним заинтересованите специалисти по педиатрия и детска ендокринология да вземат участие в предстоящата среща.

Такси за участие:

Заявки за заглавие за презентация /20 – 30 мин./ или постер /5 – 10 мин./ –  до 30.04.2018 г.

Резюме – 250 думи – срок за представяне до 30.09.2018 г.

Участниците с доклад/постер да представят кратка автобиография със снимка – до 30.09.2018 г.

Банкова сметка:

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG03FINV91501017047691

4-ТА СРЕЩА НА БНСДЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ