Екипът на детското отделение по „Диабет“ в София отбеляза хабилитирането на д-р Радка Савова- вече „Доцент“, получила указания да стане и „професор“ в следващите години! Пожелаваме и още много професионални и лични постижения!

DSC_0018_2 DSC_0024_2 DSC_0027_2 DSC_0028_2 DSC_0031_2 DSC_0032_1 DSC_0033_1 DSC_0035_1

 

 

Д-Р РАДКА САВОВА – ВЕЧЕ „ДОЦЕНТ“