Курс за обучение на медицински специалисти от детските отделения в страната, посветен на лечението и контрола на ендокринните заболявания в детската възраст под надслов „ДЕЦА С ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЗНАНИЕТО ПОДОБРЯВА ЛЕЧЕНИЕТО!“

Арбанаси, 1-2 Април 2016 г.

ПРОГРАМА

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА

 

ПРЕДСТОЯЩ КУРС ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ В СТРАНАТА