Представяме ви новото издание на проф. Мая Константинова – „Управление на диабета в детско-юношеска възраст“. В книгата ще откриете актуална информация за контрола на диабета, основни принципи на лечение и новости.

Проф. д-р Мая Константинова е известен детски ендокринолог, посветил над 35 години от своя професионален живот на лечението на децата с диабет. Обучението на лекарите, пациентите с диабет и техните семейства, представлява много важна част от нейната активност. За това свидетелстват участията и в учебни помагала както за студенти, практикуващи лекари, така и за пациенти и техните родители.
Необходимостта от актуализиране на познанията за лечението и контрола на диабета в детската възраст доведоха до написването на това ново ръководство.
Проф. д-р Мая Константинова е председател на Българското Национално Сдружение по Детска Ендокринология. Под нейното ръководство са проведени две последователни национални проучвания за нивото на контрол на българските деца и подрастващи с тип 1 диабет – през 2012 и 2014 г. Проведената между двете проучвания обучителна кампания от лекуващите детски ендокринолози потвърди решаващата роля на обучението и реобучението на пациентите с тип 1 диабет: резултатите от второто проучване показаха значително подобрение на контрола в национален план.
Под ръководството на проф. д-р Мая Константинова през 2016 г. започна теоретично и практическо обучение на медицинския персонал от училищата и детските градини в цялата страна, за да се осигури безопасно присъствие на децата с диабет по време на училищните и извънучилищни мероприятия – тази дейност продължава под различни форми и с участието на родителски организации до момента.

Книгата може да закупите от издателя „Ефект адвъртайзинг“:

– С поръчка на e-mail: office@effect-adv.com. Изпраща се по Еконт с наложен платеж.

– От офиса на издателя, след предварително обаждане – гр. София, ул. Васил Калчев 10, тел.: 0888 999 334

Цената е 20,00 лв.

Излезе новото издание на проф. Мая Константинова – „УПРАВЛЕНИЕ НА ДИАБЕТА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ“