Във връзка с факта, че проблемът с реимбурсацията на глюкозните сензори предстои да се разглежда в НЗОК, БНСДЕ направи един първоначален списък, включващ както деца, така и по-големи пациенти с диабет, които използват сензори. Списъкът разбира се ще се допълва, защото и децата и по-възрастните пациенти разбират, че непрекъснатото проследяване на гликемичните нива е изключително полезно и ценно средство за оптимизиране на инсулиновото лечение, без значение дали се провежда с инсулинова помпа или с многократни инсулинови инжекции.  Надяваме се да бъдем обединени като сдружение в положително становище, като разбира се трябва да има определени критерии, както и да се демонстрира в последствие реален резултат от това проследяване.

СПИСЪК НА ПАЦИЕНТИ С ТИП 1 ДИАБЕТ, ПОЛЗВАЩИ ГЛЮКОЗНИ СЕНЗОРИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

СПИСЪК НА ПАЦИЕНТИ С ТИП 1 ДИАБЕТ, ПОЛЗВАЩИ ГЛЮКОЗНИ СЕНЗОРИ В БЪЛГАРИЯ