БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

На 5.02.2011 г. се учреди Българското Национално Сдружение по Детска Ендокринология с цел да спомагаме за подобряване на диагнозата, лечението, контрола и прогнозата на пациентите до 18-годишна възраст с ендокринни заболявания и заболявания на обмяната на веществата.
В него участват детски ендокринолози с призната специалност, както и педиатри с насоченост към ендокринните заболявания, работещи на територията на страната.

Седалище и адрес на управление на БНСДЕ е град София, район „Триадица“, бул. „Академик Иван Гешов“ No 11.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:
Проф. д-р Мая Константинова, д.н.

Членове:
Доц. д-р Чайка Петрова, д.м.
Д-р Веселин Бояджиев
Д-р Рени Колева
Д-р Ваня Деспотова
Д-р Антоанета Костова
Д-р Пламен Масларски

УСТАВ на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ“

Списък на учредителите на БНСДЕ

Контакти с детски ендокринолози, членове на БНСДЕ