5-тата среща на БНСДЕ с международно участие ще се състои на  11 – 12-ти ноември,  2021 г. в хотел „Кристал палас“ – София под надслов

„ДЕТСКАТА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И ЕПИДЕМИЯТА“

Програмата можете да изтеглите тук: ПРОГРАМА

ГОСТ-ЛЕКТОРИ:

EWA MALECKA-TENDERA
GIANLUCA MUSOLINO
5-ТА СРЕЩА НА БНСДЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ