БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ e създадено с цел да спомогне за подобряване на диагнозата, лечението, контрола и прогнозата на пациентите до 18-годишна възраст с ендокринни заболявания и заболявания на обмяната на веществата.

Контакти с детски ендокринолози, членове на БНСДЕ