КАК ДА ВЗЕМЕТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРИ ДИАБЕТ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК
За получаване на лекарствени продукти реимбурсирани от здравната каса, първо следва да се издаде рецептурна книжка. Тя може да се закупи от аптеки, които продават медицинска документация. Общопрактикуващият (личен) лекар попълва рецептурната книжка, която се представя в РЗОК за заверка (адреси по региони тук).


ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ИНСУЛИН

1. Издаване на протокол за инсулин – Протоколът се издава от лекуващия ендокринолог за срок от 6 месеца, като в него се отбелязва необходимото количество от съответния инсулин необходим за 1 месец.

2. Заверка на протокол – Протоколът за инсулин се заверява в РЗОК  в срок не по-рано от 1 седмица преди датата на взимане на лекарствата. В РЗОК се изискат 2 екземпляра на протокола, като единият остава за тях. Предоставят се старият протокол и амбулаторен лист за преглед от лекуващия ендоклинолог.

3. Рецепти – Подготвят се две копия на заверения протокол – един за личния лекар и един за аптеката. Общопрактикуващият (личен) лекар издава рецепти за инсулина, като задължително му се предоставя и рецептурната книжка, която той попълва с предписаните видове инсулин. Лекарят има право да напише рецепти за три месеца (90 дни).

4. Получаване на инсулин – Инсулинът се взима с копие от протокол, рецептурна книжка и рецепти от аптеки, сключили договор с Районната здравноосигурителна каса. Рецептите важат 15 календарни дни.

При издаване на рецепти за 3 месеца отделните отрязъци на рецептурна бланка се изпълняват последователно в определени срокове, считано от датата на издаването и:

• до 15 календарни дни – за отрязък А;
• от 30 до 45 календарни дни – за отрязък В;
• от 60 до 75 календарни дни – за отрязък С.

След използване на рецептите, личният лекар изписва такива за следващите 3 месеца. След изтичане на протокола, цялата процедура се повтаря.


ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ГЛЮКОМЕР И ТЕСТ-ЛЕНТИ,  ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК

1. Издаване на протокол – Протоколът се издава от лекуващия ендокринолог само веднъж при новооткрит диабет за срок от 5 години. В него се отбелязва, количеството на тест-ленти, отпускани за една година (за деца до 18 години – 1100 бр. годишно), както и  1 бр. глюкомер, полагащ се за срок от 5 години.

– Глюкомерът се отпуска за срок от 5 години, считано от датата на получаването му, удостоверено чрез рецептурната книжка. Всеки глюкомер се отпуска с придружаващи аксесоари – убождажо устройство, игли за убождащо устройство и др.

– Тест-ленти се отпускат веднъж годишно, като датата се удостоверява спрямо записаното в рецептурната книжка от последното им взимане в аптеката.

2. Заверка в РЗОК – За изписване на тест-ленти за глюкомер е неоходимо първо да се представи рецептурната книжка в РЗОК за разрешение за отпускане. В нея се вписва количеството, което се отпуска за една година. Не е необходимо представянето на други документи.

3. РецептиОбщопрактикуващият (личен) лекар издава рецепти за тест-лентичките, според глюкомера, който използвате. Предоставя му се рецептурната книжка, която той попълва.

4. Получаване на тест-ленти – Тест-лентичките се взимат с рецептурна книжка и рецепти от аптеки, сключили договор с Районната здравноосигурителна каса.

Ако взимате глюкомер за първи път, имайте предвид, че в аптеката може да ви  предложат глюкомери на различни фирми, поради което е добре предварително да проучите или да се посъветвате с лекуващия ендокринолог кои глюкомери са хубави и какви са цените на тест-лентите, тъй като ще ви се наложи да закупувате такива.


Важно е да знаете – предписването и отпускането на лекарства, реимбурсирани от НЗОК не е зависимо по никакъв начин от това дали имате решение на ТЕЛК!