НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА КАСАТА ОДОБРИ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ
За да не се бави ефективното лечение на пациентите, болни от диабет, на свое неприсъствено заседание на 10 юни 2016 г., на основание и в изпълнение на чл. 8 от Правилника за устройството и дейността на НЗОК, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) одобри „Изисквания за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при Захарен диабет Тип 1 в извънболничната помощ“.
Изискванията са разработени във връзка с включването на медицински изделия (МИ) – инсулинови резервоари и инсулинови сетове, в Списъка с медицински изделия, които НЗОК ще заплаща през 2016 г. в условията на извънболничната помощ.
Тъй като провеждането на инсулиново лечение чрез инсулинова помпа не е широко разпространено и медицинските специалисти, които имат опит в тази насока са ендокринолози, работещи към университетски клиники, към настоящия момент се предлага специализираните комисии да бъдат съсредоточени само в лечебните заведения, разполагащи със специално подготвени кадри и имат условия за преценка и проследяване, както и възможност за спешно реагиране в случай на необходимост.
Предложената процедура гарантира ясно разграничаване на отговорностите по отношение на медицинската преценка и експертиза, обучение, проследяване на състоянието, а също и дейности, свързани с техническата подготовка и обучение на пациентите от страна на техническите екипи на доставчиците за опазване на предоставените им безплатно инсулинови помпи и стриктно спазване на предписаните схеми за лечение.
Изискванията са разработени съвместно с националните консултанти и консултантите на НЗОК по ендокринология и болести на обмяната.

ИЗИСКВАНИЯТА НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи

– ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Лист за определяне на критериите

– ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Видове медицински изделия

– ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Декларация за информирано съгласие

– ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Дневник за самоконтрол 

– ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Служебна бележка 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ