PCOS /L Ibanez/

Критерии: 2-8 г. след менархе
1. Нерегулярен менструален цикъл / повече от
2. с-ми на андрогенен ексцес – клинични, хирзутизъм
3. биохимични – високи нива на тестостерон
Поликистичната морфология на овария не е диагностичен критерии при подрастващи момичета.

Цел на лечението е редукцията на херато-висцералната мастна тъкан. В основата она това е здравословния начин на живот – хранене, физическа активност, сън, биоритми и др.

SPIOMET = Spironolactone, Pioglitazone, Metformin за 6-9 мес.

Представено бе сравнения м/у лечението с орални контрацептиви /ОК/ и SPIOMET /дози: Спиронолактон х 50 мг дн, Пиоглитазон х 7.5 мг дн, Метформин х 850 мг дн/ за 12 мес. Проследени са овулаторните цикли /чрез прогестерон в слюнка/, андрогени, инсулин, липиден профил, СRP, адипонектин, телесна композиция /чрез DXA/,  абдиминална мастна тъкан  чрез MRI. Ползите от SPIOMET са категорични, но все още са с ограничен ефект. Не са обективизирани хипогликемии.

Нов биомаркер за диагноза и лечение  на PCOS се очертава miR-451. Ниското му ниво активира липогенезата в черния дроб, съотв. централното затлъстяване и развитие на PCOS.

Менструални нарушения при момичета –атлети / Angelica Hirschberg/

Честота 6-69 % от професионалните атлети. Най-често е срещана при  естетичните или дисциплини, изискващи издръжливост т.е при гимнастици и бягане на дълг разстояния. Среднте и тежки форми на хиперандрогения са често срещани при жени-атлети. Регулаторните органи обсъждат поведението си при жени с XY, DSD и CAH.

Контрацепция у подрастващи /K. Hoeger

Употреба на ОК при PCOS  – ОБОБЩЕНИЕ:
– Регулира ментруалния цикъл
– Намалява нивото на андрогени
– Няма ползи върху теглото
– Началната доза не влияе вурху емоционалното състояние
– Повишава риска от ендометриален карцином

Дълготрайниете рискове не са изяснени а именно влияние върху въглехидратния метаболизъм, затлъстяване и други видове карциноми.

Микробиома и затлъстяване /F. Scott/

Чревния микробиом като мултифункционален орган:
– Разгражда фибри и въглехидрати до късоверижни мастни киселини /SCFAs/.  SCFAs участват в глюконеогенеза и липогенеза, в регулацията на GLP-1, Peptide YY,  които от своя страна също  регулират  апетита. Бактериалните протеини като ClpB също участват в регулацията на апетита
– Обмяна на жлъчните киселини
– Синтез на незаменими витамини
– Разграждане на оксалати
– Имунна система

„Обезния“ микробиом се характеризира с намалена диверсификация, намаляване на Бактероидите, увеличена продукция на SCFA. Факторите на околната среда също могат да променят микробиома като повишат риска от затлъстяване. Рано е да се твърди, че промяната в микробиома ще има добър ефект върху затлъстяването, но проучванията относно потенциалните възможности за нови лечения са оптимистични.

З постера от България са представени в

Материалът е подготвен от д-р Рени Колева

58th ESPE meeting 2019 – споделени впечатления