Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня, че здравноосигурените лица (ЗОЛ) могат да се възползват от предимствата, които им предоставя реализираната нова електронна услуга, с която се разширяват начините, по които да се проверява статусът на издадения им по електронен път  „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (Е-протокол).

Услугата е достъпна на интернет страницата на НЗОК на адрес https://reports.nhif.bg/ Справките се осъществяват чрез идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН) и национален референтен номер на Е-протокола.

Чрез услугата ЗОЛ ще получават следната информация:

  • Номер на протокол;
  • Дата на протокол;
  • Вид протокол;
  • Валиден от;
  • Валиден до;

Допълнителна информация, свързана с процеса на разглеждане и одобряване на протокола и причините за отхвърляне, в случай че протоколът е отказан за одобрение.
За в бъдеще НЗОК предвижда разработването и на други канали за уведомяване на ЗОЛ:

  1. SMS иViber известяване за издадени е-протоколи;
  2. Реализиране на услуга (на портала на НЗОК) за проверка на чужди осигурени лица с регистрирани удостоверителни документи за пребиваване на територията на Р България, която ще дава информация за вида документ и неговата начална и крайна дата;
  3. Реализиране на услуга на портала на НЗОК за проверка на предоставени помощни средства и техния срок на валидност.

Извлечено от https://www.nhif.bg/bg/news/491

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА НА НЗОК УЛЕСНЯВА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ДА СЛЕДЯТ СТАТУСА НА СВОИТЕ ПРОТОКОЛИ