Уважаеми колеги,

НЗОК представи проект на „Изисквания за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи“, както и извадка от „Указания за прилагане на списък с медицински изделия, предписвани и отпускани в извънболничната помощ“. Моля, прегледайте ги и изпратете становището си – забележки, корекции и т.н., които ще бъдат разгледани на обща среща с НЗОК и съответно окончателният вариант ще бъде представен на ръководството на НЗОК за утвърждаване.


ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ


УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА СЪС СПИСЪК С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ГРУПИ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, И СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА ВСЯКА ГРУПА – извадка инсулинови помпи

 

Очаквам вашето мнение на e-mail: maiakonstantinova@gmail.com

С уважение,

Мая Константинова

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ