За първи път Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation Europe) проведе на 09-15 юли 2023 г. в България обучителен лагер за млади лидери с диабет (Youth Leadership Camp), в който като лектор участва д-р Рени Колева – детски ендокринолог.

От 9 до 15 юли европейската структура на Международната диабетна федерация (IDF Europe) проведе за пръв път в България обучителен лагер за младежи със захарна болест от различни европейски страни (Youth Leadership Camp – YLC). IDF Europe Youth Leadership Camp стартира през 2011 г. и има за цел да подпомага развитието на ново поколение младежки застъпници и да създаде силна общоевропейска мрежа от работещи по въпросите на диабета хора.

Събитието е изключително признание за България и дейността на Българска Асоциация Диабет (БАД). „Вярвам, че чрез това обучение ние даваме изключителна възможност на младежите да участват активно във формирането на конкретни политики и дейности в подкрепа на нуждите на хората с диабет“, каза председателят на БАД Майя Викторова, която е и член на Борда на IDF Europe.

На откриването присъстваха доц. М. Околийски – зам.-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК, г-жа Росица Пандова – народен представител, проф. Цв. Танкова – ръководител на Катедра по ендокринология, Медицински факултет към Медицински университет-София, проф. Мая Константинова – детски ендокринолог (сн.1).

Обучители бяха Елизабет Дюпон – регионален мениджър на IDF Europe, Ирина Власенко – член на световния борд на IDF, ментори и партньори на програмата. Хора с безпрекословно раздаване на знанията си, открита комуникация, гъвкавост на поведението, зареждаща емоция.

В обучителния лагер участваха 18  хора с диабет на възраст между 18 и 30 години от 14 държави (сн.2). Някои от тях не знаеха друг живот освен този с диабет, за други – диабетът е предопределил професията им: лекар (за да помагат на хората), компютърни специалисти (да създават технологии и програми за контрол на ЗД) или общност от съмишленици. Общото освен диабета бе животните, спорта, уважение един към друг, любопиство към новото и различното, умение да представят себе и страната си, да обсъждат свободно и с мисъл здравето си и произлизащите от него ситуации. Обучението  бе денонощна смесица от мотивационни лекции, работа по групи, създаване на проекти, изграждане на умения за лидери,комуникации, изслушване представяне на участниците, опитване на местни храни и много, много спорт и двигателна активност. БАД се представи с двама младежи – емоционален разказ за историята, географията и традициите на страната ни и родните им места. Показаха и изключително танцьорски и музикални умения (сн.3,4). Имах честта да открия обучителния процес с лекция, в която разказах моите срещи с диабета, показах как може да се спортува, седейки на стола и завършихме всички заедно с песента „I have a dream“ (сн.5)

Седмицата бе изпълнена с градивна енергия, неистова любов към живота, малка доза страх и разумен поглед в бъдещето.

И допълнителна информация на тема „Двигателна атктивност и захарна болест“:

https://sportsanddiabetes.eu

https://www.diabetes.co.uk

д-р Рени Колева


сн. 1


сн. 2


сн. 3, 4


сн. 5

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДИАБЕТНА ФЕДЕРАЦИЯ