НЗОК взе окончателното решение да реимбурсира инсулиновите помпи и консумативите за тях от 1 Април 2016г. Вследствие на това, бе изготвена Спецификацията за провеждане на процедура по договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия, предназначени за прилагане с инсулинова помпа.
Spesifikacia NZOK_17-11-2015

РЕШЕНИЕ НА НЗОК ОТНОСНО РЕИМБУРСАЦИЯТА НА ИНСУЛИНОВИТЕ ПОМПИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТЯХ