Уважаеми членове на БНСДЕ,

Мястото на провеждане на общото събрание на БНСДЕ се променя поради възникнали непредвидени обстоятелства и ще бъде в залата на хотел „Кристъл Палас“-София, ул.“Шипка“ 14, на същата дата и час – 23.03.2024 г. от 13 часа.

Председател на УС на БНСДЕ:

Доц. д-р Маргарита Аршинкова, дм

 

 

ВАЖНО! Промяна в мястото на провеждане на общото събрание