Декларация от името на членовете на

Българското Национално Сдружение по Детска Ендокринология

Уважаеми колеги от Украйна,

Бихме искали да изразим нашата болка, но и гняв, че два православни народа са поставени в условията на война помежду си. Това е една абсурдна война. Като детски лекари, няма как да не се обявим срещу страданието, смъртта, потъпкване на правото за на всеки човек за пълноценен живот и развитие. Това е братоубийствена война, която няма да доведе до нищо, освен болка, докато са живи хилядите почернени майки и бащи, деца – сирачета и жени – вдовици. Ние все още живеем с ужаса и последствията на Втората Световна война, гледаме филми, слушаме песни и не бихме могли да я забравим.Но очевидно за политиците не е валидно правилото да се ръководят в 99% от хуманизъм и само 1% от всякакви други обстоятелства. Ние знаем, че обикновените руски граждани не желаят и ненавиждат тази война, както всички останали хора по света.

Затова нашият гняв е отправен само към политическото ръководство на Русия, подкрепяно и от това на Беларус, взело пагубното решение за започване на тази война.

Нашата страна оказва подкрепа  чрез своите официални институции и Червения кръст. Доброволци българи пътуват с автобуси и микробуси до границите на Украйна с Полша, Румъния и Молдова, за да превозват до България и дадат подслон на част от бежанците, прекосяващи границата пеш,

Нашето най-силно желание е тази абсурдна война да бъде спряна възможно най-бързо!

Мир за Украйна!


Declaration from the members of

the Bulgarian National Society for Pediatric Endocrinology

Dear Ukrainian Colleagues,

We would like to express our pain and anger at the same time, that two orthodox folks are coerced to be in a war. This is an absurd war. As pediatricians we cannot do anything else, but oppose any suffering, death and repression of the human rights.

This war will not lead to anything else, but severe lifelong pain for the thousands mother, fathers, orphans and widows. We still remember the sequels of the Second World War, we watch pictures, listen to the songs and cannot forget it.

But obviously some politicians do not follow the rules for humanity in 99% and only 1% for any other reason, deciding any issue. We know that the ordinary Russian people do not like and even hate war, as most of the people in the world.

That is why direct our anger at the political guide of Russia which took the disastrous decision to start a war against Ukraine.

Our country supports Ukrainian people through the official institutions and the Red Cross. Bulgarian volunteers travel with busses and microbuses to the borders of Ukraine with Poland, Romania and Moldova in order to transport to Bulgaria and give shelter to refugees, who pass the border walking. Many Bulgarian people are self-organizing themselves to help the people running away from the war.

Our great wish is this absurd war to end as soon as possible.

Peace for Ukraine!

Декларация на БНСДЕ във връзка с войната в Украйна