Във връзка с утвърдените „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“, БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ представи своето становище с  молба за преразглеждане на критериите и начина на реимбурсиране на глюкозните сензори.

СТАНОВИЩЕ НА БНСДЕ

ОТГОВОР НА НЗОК

СТАНОВИЩЕ НА БНСДЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕИМБУРСАЦИЯ НА ГЛЮКОЗНИТЕ СЕНЗОРИ