КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

по време на Втори Международен Конгрес на Българско Национално Сдружение по Детска Ендокринология „ОТ ВИСИНИТЕ НА НАУКАТА КЪМ ЕЖЕДНЕВНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА“

София, 26ти Март 2015

ПРОГРАМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА – МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ЛЕКТОРИ 

КУРС ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ДЕТСКИ ОТДЕЛЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ