korica LAST

“FROM THE HEIGHTS OF SCIENCE TO EVERYDAY CLINICAL PRACTICE”

SECOND INTERNATIONAL MEETING of the Bulgarian National Society for Pediatric Endocrinology

Sofia, Bulgaria
March 26th – 28th 2015

ПРОГРАМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
СПИСЪК С УЧАСТНИЦИТЕ В КОНГРЕСА

ГОСТ-ЛЕКТОРИ:

„ОТ ВИСИНИТЕ НА НАУКАТА КЪМ ЕЖЕДНЕВНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА“