Уважаеми колеги,

Бих искала да ви уведомя за последната ни инициатива, свързана с осигуряване на оптимални условия за лечение и контрол на захарния диабет на нашите пациенти. Известно е, че много от семействата в цялата страна са затруднени в лечението и контрола на заболяването по време на училищните занимания. Известно е също, че децата с диабет много трудно се приемат в детските градини. Известно e, че това сериозно накърнява правото на нашите пациенти да имат сигурност и подкрепа през целия 24-часов период на денонощието, независимо къде се намират. Знаем как преди години не се разрешаваше да участват в часовете по физическо възпитание от страх за хипогликемия и т.н. Нещата обаче вече се промениха в положителна посока благодарение на технологичния напредък, възможностите на пациентите да бъдат обучени да контролират нивата на гликемията винаги, когато имат необходимост. За щастие все повече наши пациенти се възползват и от най-новите технологични решения за лечение и контрол на диабета, което със сигурност ще окаже изключително благоприятно влияние върху целия им по-нататъшен живот.

Независимо от провежданите обучителни мероприятия на медицинския персонал в училищата и детските градини през предходните години както в София, така и в цялата страна, постигнатото е твърде недостатъчно. Много са училищата, където нашите деца са принудени да инжектират инсулин при крайно неподходящи условия, голяма част от тях пропускат инжекции по време на училище… Голяма част от родителите на малките ученици са принудени да ходят еждневно, за да поставят на децата си инжекциите преди хранене в училищния стол. Не са изключения майките, които въпреки образователния си ценз, се съгласяват да бъдат „лелички“ в детските градини, за да бъдат близо до децата си. Считам, че това състояние трябва да се промени. Очакваме много скоро да се промени и законовата уредба, така, че грижата за хронично – болните деца по време на училищните занимания да фигурира в длъжностната характеристика на  училищната медицинска сестра като нейно задължение.

Истината е, че страхът от отговорност е най-големият проблем, а той е породен от непознаване на заболяването.

По инициатива на сдружението на родителите на децата с диабет и инсулинови помпи, живеещи в София, в лицето на г-жа Росица Пандова, БНСДЕ предприе да организира обучителен семинар за медицинските сестри, работещи в училищата и детските градини на територията на София. Акцент на обучението ще бъде и своевременната диагноза на диабета, както и превенцията на затлъстяването. Очаква се семинарът да бъде посетен от около 250 медицински сестри, поради което ще бъде осъществен в два последователни дни за по 120 участници. Залагаме не само на обучителните лекции, но и на практическите занимания, целящи да запознаят участниците отблизо с ежедневието на децата с диабет. Освен това ще бъдат раздадени голям обем обучителни материали, които ще могат да се ползват от персонала в училищата.  Планираме да издадем отново специалната брошура „На училище с диабет“ и т.н.

Много се надявам, че подобни семинари ще се организират и в останалите градове на страната, от водещите педиатри – ендокринолози. Ако не възразявате, бихме искали да улесним този процес и сме готови да предоставим програмата и всички използвани материали в обучителния процес.

Както ще видите в приложената програма, сме включили и една допълнителна тема за своевременната диагноза на изоставането в растежа – по-скоро практическа работа с персентилните криви за ръста, за да се улесни диагнозата на рисковите деца. Мисля, че това е също задължение на медицинската сестра в училищата, ако личният лекар е пропуснал да забележи подобно състояние.

Искрено се надявам нашите усилия да бъдат оценени и да помогнат за постигне на общите ни цели!

С уважение и пожелания за здраве и удовлетворяващ творчески и личен живот!

Проф. д-р Мая Константинова

Програма

ПРЕДСТОЯЩ КУРС ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ