На 1-ви и 2-ри Февруари 2016 г. БНСДЕ проведе курс за обучение на медицинските сестри от всички училища и детски градини в гр. София. Тази активност е полезна и най-малкото отново напомни на обществото, че е задължено да се отнася с уважение и разбиране към проблемите на пациентите с хронични заболявания. Това беше своего-рода пилотен проект, но проведен в София, където има най-много училища, се разбра, че идеята е напълно изпълнима и то с много малко средства. Стига само желанието!

Начинът, по който бе организирано обучението показа, че общините с техните здравни инспекции не само желаят, но и активно се включват с логистиката на проекта. Намират мероприятието за ценно!

Организацията по мероприятието в София бе направена с помощта на г-жа Росица Пандова, председател на Националното сдружение „Култура без граници“. Поради големия брой участници обучението бе проведено в два последователни дни с по около 120 участници. Представителите на добре познатите ни фирми също се включиха с голямо желание и демонстрираха своите продукти – инжектиращи устройства, инсулинови препарати, глюкаген, глюкомери, инсулинови помпи, сензори. Фирмата Пфайзер предостави по едно копие от персентилните криви за ръста по доц. Станимирова, съответно на розова и синя хартия за двата пола, които се предоставиха на медицинските сестри, за да идентифицират децата с нисък ръст.

Демонстрирани бяха и дневниците за контрол на захарния диабет, разработени от БНСДЕ.

Очакваме подобни семинари да се организират и в останалите градове на страната, от водещите педиатри – ендокринолози!

По-долу в сайта са на разположение материалите, както и програмата, по която бе проведено обучението в София. За улеснение предлагаме на всички членове на БНСДЕ, които са съгласни и желаят да се включат в подобни обучителни семинари в цялата страна, да използват приготвените от нас презентации или да заимстват части от тях.

ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ
ИЗОСТАВАНЕ В РАСТЕЖА
ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

Програмата на курса може да изтеглите от ТУК

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА

 

IMG_20160201_094534 IMG_20160201_125304

IMG_20160202_100045 IMG_20160202_121103

 

КУРС ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ